Google+

Press release

Eide Marine Contractors (EMC) is owned 50/50 percent by Meidell AS (Gerhard Meidell Alsaker) and Cerepta AS (Georg Eide). EMC´s purpose is to operate barges, cranes and tugs. The company lease and operate a range of floating cranes, large flattop barges from Meidell Ship Holding AS. Both parties has agreed that EMC will be taken… View Article


Eide Marine Contractors (EMC) is owned 50/50 percent by Meidell AS (Gerhard Meidell Alsaker) and Cerepta AS (Georg Eide).

EMC´s purpose is to operate barges, cranes and tugs. The company lease and operate a range of floating cranes, large flattop barges from Meidell Ship Holding AS.

Both parties has agreed that EMC will be taken over 100 percent by Meidell AS, where the shares of Cerepta AS will be bought and transferred to Meidell AS.

Georg Eide will maintain his separate business by operating a semi submersible heavy lift vessel, barges, cranes and  a maintenance department. This will be performed through Eide Marine Logistics AS, which is a subsidiary of Cerepta AS.

EMC will still be located in Høylandsbygd. Georg Eide vil resign as Managing Director, and there will be appointed a new.

EMC and Cerepta AS, with subsidiaries, will continue its collaboration.

******************************************************************************************

Eide Marine Contractors (EMC) er eiet 50/50 prosent av Meidell AS (Gerhard Meidell Alsaker) og  Cerepta AS (Georg Eide).

EMC sitt formål er utleie og drift av lektere, kraner og taubåter. Selskapet leier og opererer en rekke av flytekraner, store lekterer og taubåter fra Meidell Ship Holding AS.

Begge parter er blitt enige om at EMC skal overtas 100 prosent av Meidell AS, ved kjøp av Cerepta sine aksjer i EMC.

Georg Eide vil oprettholde sin separerte virksomhet ved å eie og drifte heavy lift fartøy, lekterer, kraner og en vedlikeholds avdeling. Dette vil bli gjort gjennom Cerepta As og dets datterselskap Eide Marine Logistics AS.

EMC fortsetter å drive fra Høylandsbygd. Georg Eide vil fratre som Daglig leder, og det vil bli konstituert en ny.

EMC og Cerepta, med datterselskap, vil fortsette deres samarbeid.